Hem

Lövkulla gård befinner sig i Hertsby, Sibbo. Gårdens historia sträcker ända till 1700-talet. Lövkulla har varit i samma släkts ägo allt sedan dess. Gården fokuserar sig på jord- och skogsbruk. Gården har ungefär 200 hektar ekonomiskog. En del av skogen strävas att bevaras i naturligt tillstånd. Ladugården har bebott under min morfars tid mjölkboskap och senare under min mors tid köttboskap.