Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Slåttring av gräs
  • Sladdning av vägar
  • Snöröjning
  • Transport av vatten
  • Gårdsvisit
  • Bearbetning av åkrar

Mera detaljer om tjänsterna hittar du nedan. Med anbudsinfodran och förfrågor ber vi er att kontakta oss primärt med kontaktblanketten, men vi svarar också per telefon.

Slåttring av gräs

Vi har möjlighet att slå vägkanter och ängar med vår Krone AM 243 S slåttermaskin, vilket resulterar i ett noggrant och vackert resultat. Slåttermaskinen lämpar sig utmärkt för att slå betesmarker och vallar.

Sladdning av vägar

Vi har två schaktblad för att sladda vägar och gårdar. Med det större schaktbladet sköter vi normala sladdningar och med det mindre schaktbladet sköter vi mindre vägar och gårdsplaner.

Snöröjning

När snön anländer sköter vi snöröjning av vägar och gårdar. Vi har även en snöslunga.

Transport av vatten

Vi levererar även vatten, vi har en 6000 liters vattenbehållare. Behållaren har endast använts för att transportera rent vatten, vilket betyder att det levererade vattnet passar utmärkt till exempel att fylla en simbassäng.

Gårdsvisit

Vid överenskommelse kan vi ordna en gårdsvisit, då ni kan göra bekantskap med maskiner och byggnader på gården. Vi kan även ordna skogsutfärder i våra skogar.

Bearbetning av åkrar

På gården har vi olika slags bearbetningsmaskiner, ta kontakt så kan vi diskutera mera.