Koti

Lövkullan tila sijaitsee Sipoon Herralassa. Lövkullan tilan juuret ulottuvat aina 1700-luvulle saakka.  Tilan toiminta on keskittynyt maa- ja metsätalouteen. Viljelyksessä on noin 100 hehtaaria omaa- sekä vuokrapeltoa. Viljelemme tällä hetkellä viljoja sekä öljy- ja palkokasveja.  Tilalla on noin 200 hehtaaria talousmetsää. Osa metsästä pyritään pitämään luonnontilassa, metsän monimuotoisuutta kunnioittaen. Tilalta löytyy myös lampaita, kanoja sekä ankkoja, jotka asuttavat tilan vanhaa navettaa. Navetassa on ollut isoisäni ja äitini aikana sekä lypsy- että lihakarjaa.